Gemengd Dubbel.nl

Exclusive Web for Professional and Business Women & Executive Search

Gemengd Dubbel.nl brengt executive search bureaus en headhunters in contact met excellente vrouwelijke kandidaten voor topfuncties.

ellenfaber"Maak een plan voor jezelf anders word je deel van het plan van iemand anders." Mr. Ellen Faber
Verbinding en Leiderschap (Topvrouw 2011)

Meer diversiteit leidt tot meer zakelijk succes

Vrouwen bezetten in Nederland ongeveer een kwart van de managementfuncties. Dit betreft vooral de lagere management functies (teammanagers of middlemanagers). Relatief weinig vrouwen stromen door naar de hogere managementfuncties (senior- of eindverantwoordelijke managementfuncties), ook als zij die hogere managementfuncties zeker wel ambiëren. In specialistische vakinhoudelijke- en toezichthoudende functies zijn er eveneens nog relatief weinig vrouwen actief.

Vanuit een actueel economisch en maatschappelijk perspectief wordt er door bedrijven en organisaties gestreefd naar een evenwichtiger verdeling van topfuncties over mannen en vrouwen. Men ervaart dat de prestaties verbeteren met mannen én vrouwen in het bestuur. Meer diversiteit in de top heeft vaak ook een positief effect op de cultuur binnen organisaties. Een gemengde samenstelling van mannen en vrouwen in de bestuurskamers is dus welkom.

Het streven naar een evenwichtiger verdeling van topfuncties over mannen en vrouwen wordt uitgedrukt in concrete streefcijfers. Het kabinet heeft als doel gesteld dat in 2017 30% van de algemene bestuursdienst uit vrouwen bestaat. Europa wil dat de top van het bedrijfsleven in het jaar 2020 voor 40% uit vrouwen bestaat.

Uitdaging

Bedrijven en organisaties vinden het steeds vaker onaanvaardbaar dat in de top vrouwen ontbreken. Van Executive Search bureaus en Headhunters wordt daarom verwacht dat zij niet alleen mannelijke maar ook vrouwelijke kandidaten voorstellen als het gaat om topvacatures. Opdrachtgevers willen een keuze kunnen maken uit een gemengd aanbod. Dit is een uitdaging voor de markt van Executive Search de komende jaren, want de juiste vrouwelijke kandidaten voor topfuncties kunnen niet altijd gemakkelijk worden gevonden. Er zijn nu eenmaal minder vrouwen dan mannen die topfuncties ambiëren en vaak zijn zij bescheidener en dus minder zichtbaar. Toch zijn die vrouwelijke kandidaten er zeker wel. Zij vragen zich op hun beurt vaak af hoe zij in het juiste netwerk kunnen komen en beter gevonden kunnen worden.

Het platform Gemengd Dubbel.nl helpt de markt om de verwachtingen waar te maken en de doelstellingen te realiseren. Het is de plaats voor ontmoeting tussen Headhunter en vrouwelijk toptalent, afgeschermd voor derden.

Het idee: evenwichtig en eerlijk

Nu worden nog te vaak alleen mannelijke kandidaten voorgesteld voor hogere functies, waardoor de doorstroom van vrouwen naar topfuncties stagneert. Met het exclusieve databestand van Gemengd Dubbel.nl tot hun beschikking kunnen Executive Search bureaus en Headhunters voortaan een uitstekend gemengd aanbod aan klanten doen, waaruit dan de beste keuze kan worden gemaakt. De ene keer zal de keuze vallen op een mannelijke kandidaat, de andere keer op een vrouwelijke kandidaat. Zo kan het aantal vrouwen in topfuncties op een evenwichtige en eerlijke manier gaan toenemen. Ook zonder een van bovenaf opgelegd quotum.

 Twitter  linkedin facebook 
Goed en slecht nieuws van de Dutch Female Board Index 2013: het aantal vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven is gegroeid, maar dit is vooral te danken aan een toename van het aantal commissarissen. Er kwam in 2013 slechts één vrouwelijke bestuurder bij. Bron: FD 7 september 2013

Algemene Voorwaarden