Gemengd Dubbel.nl

Exclusive Web for Professional and Business Women & Executive Search

Gemengd Dubbel.nl brengt executive search bureaus en headhunters in contact met excellente vrouwelijke kandidaten voor topfuncties.

ellenfaber"Maak een plan voor jezelf anders word je deel van het plan van iemand anders." Mr. Ellen Faber
Verbinding en Leiderschap (Topvrouw 2011)

Blog

gemengd dubbel gehele logo 200px hoog

21012014

Chapeau bas, voor vrouwen die streven naar meer macht!

Ook wel eens moe van die discussies over de vraag of Nederlandse vrouwen wel of geen ambitie hebben om hogerop te komen? Alsof de Nederlandse vrouwen een homogene groep vormen waar je eenduidige uitspraken over kunt doen.

De waarheid is dat individuen van elkaar verschillen.

Er zijn vrouwen die hun energie uitsluitend willen richten op hun gezin en huishouden en er zijn vrouwen die alles-op-alles zetten om een topfunctie te bereiken. De meeste vrouwen zullen daar ergens tussenin zitten en vinden het belangrijk een zekere balans te vinden tussen privé en zaak. Ieder vult dat op haar eigen manier in. Immers, geen vrouw is hetzelfde.

Daarom wil ik ook geen waarde-oordeel uitspreken over de keuzes die vrouwen ieder voor zich maken, hoewel ik het altijd wel jammer vind als vrouwen besluiten om hun talenten niet of beperkt te benutten voor een eigen professionele carrière. Niet alleen is werk buitenshuis goed voor de eigen ontplooiing en zelfstandigheid van vrouwen maar ook is het belangrijk omdat dat vrouwen zo meer invloed krijgen op beslissingen die genomen worden binnen bedrijven, organisaties en de politiek. Die beslissingen beïnvloeden immers ook de levens van vrouwen. Het zou niet goed zijn als alleen mannen zouden beslissen over de levens van mannen en vrouwen. Ook hier is balans belangrijk.

Omdat die balans er nog onvoldoende is, juich ik vrouwen toe die streven naar meer macht. Doordat er mensen zijn die hun machtspositie hebben misbruikt, wekt het woord ‘macht’ bij sommige vrouwen misschien een negatieve associatie op, maar macht is nu eenmaal nodig om invloed te kunnen uitoefenen. Hoe macht positief kan worden gebruikt is bijvoorbeeld te lezen in het artikel ‘Moeders met macht’ in LOF Magazine. Chapeau bas, ofwel: petje af voor deze vrouwen!

Met Gemengd Dubbel.nl probeer ik een bijdrage te leveren aan het bereiken van meer balans in de machtsposities tussen vrouwen en mannen. Vrouwen die nu in een sub-top functie werken en een volgende stap willen maken kunnen via Gemengd Dubbel.nl gemakkelijk en snel in beeld komen bij headhunters. Dat biedt een verrassend nieuw perspectief voor hen. Maar ook vrouwen die al een topfunctie vervullen vinden het vaak interessant om beter vindbaar te zijn voor meer headhunters.

De bewering dat er weinig vrouwen zouden zijn met ambitie wordt in ieder geval gelogenstraft door het aantal aanmeldingen dat bij Gemengd Dubbel.nl werd ontvangen voor het congres op 19 februari 2014. Dit congres wordt georganiseerd bij PGGM in Zeist en is gericht op de 250 vacatures in het toezicht van pensioenfondsen die medio 2014 gaan ontstaan als gevolg van de nieuwe Governance voor Pensioenfondsen. Doelgroep voor deze bijeenkomst: vrouwen met bestuurlijke ervaring en ambitie in de pensioensector. Ik ontving hiervoor meer dan 90 (!) aanmeldingen.

Tot nader orde is aanmelden trouwens nog mogelijk via deze link: aanmelding congres

 Twitter  linkedin facebook 
Goed en slecht nieuws van de Dutch Female Board Index 2013: het aantal vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven is gegroeid, maar dit is vooral te danken aan een toename van het aantal commissarissen. Er kwam in 2013 slechts één vrouwelijke bestuurder bij. Bron: FD 7 september 2013

Algemene Voorwaarden