Gemengd Dubbel.nl

Exclusive Web for Professional and Business Women & Executive Search

Gemengd Dubbel.nl brengt executive search bureaus en headhunters in contact met excellente vrouwelijke kandidaten voor topfuncties.

ellenfaber"Maak een plan voor jezelf anders word je deel van het plan van iemand anders." Mr. Ellen Faber
Verbinding en Leiderschap (Topvrouw 2011)

Blog

m page

05012014 - Geheim nr. 6: Dit is het tijdperk van de digitale leider.

Wat maakt iemand tot een groot global leader? Page Executive heeft meer dan 40 business leaders in Azië, het Pacifisch gebied, Australië, Europa en Noord- en Zuid-Amerika geïnterviewd over hun visie op leiderschap.

Deze interviews hebben geleid tot een reeks korte artikelen over leiderschap die we graag met u willen delen. De artikelen weerspiegelen de mening van de global leaders die zijn geïnterviewd. Zij deelden vol enthousiasme hun visie op hoe een global leader succesvol kan zijn en gaven graag hun geheimen prijs ten behoeve van de volgende generatie leiders. Dat is dus zeker ook interessant voor de vrouwen uit de doelgroep van Gemengd Dubbel.nl. Daarom deelt Page Executive vandaag geheim nummer 6 met u.

Geheim nr. 6: Dit is het tijdperk van de digitale leider.

Communicatiestrategieën worden door de directie vastgelegd. Dit bewijst het steeds grotere belang van strategische en tactische communicatie in een transparante wereld.

Van monoloog naar dialoog

De wijze waarop we communiceren is ook veranderd: van eenrichtingsverkeer waarbij het bedrijf het publiek informeert, naar interactieve communicatie. Bedrijven moeten de modernste technologische middelen aanwenden om efficient te communiceren, zowel binnen het bedrijf als naar de buitenwereld.

De schandalen en crisissen die vaak in het nieuws komen, vormen voor leiders en hun bedrijven de prikkel – voor zover die nodig is – om hun communicatiestrategie opnieuw onder de loep te nemen, voor meer transparantie en als feedbackkanaal zowel voor de markt als voor de eigen werknemers.

De stem van de industrie

Sociale media nemen in dit verhaal een steeds grotere plaats in. Een leider mag niet aarzelen om over zijn bedrijf te communiceren via de sociale media. Steve Ingham, CEO van PageGroup, publiceert bijvoorbeeld regelmatig posts op Twitter. Leiders investeren in technologie en ditigale media om een steeds groter publiek te bereiken, hun positie als spreekbuis van hun sector te versterken – naar hen wordt geluisterd! – en zelfs de aandelenkoers op een meer directe manier te beïnvloeden.

Dat de technologie meer gebruikt wordt en voor bijna iedereen beschikbaar is, heeft belangrijke consequenties, zoals het feit dat de privacy in het gedrang lijkt te komen. Nu leiders publiekelijk worden geëvalueerd en op hun daden worden beoordeeld, moeten ze op een oprechte manier leren communiceren. Zij moeten meer transparantie en interactie met hun eigen teams betrachten om hen te motiveren en hen ertoe aan te zetten naar een gemeenschappelijk doel te streven, namelijk: betere prestaties.

Onze klanten zeggen

"Technologie heeft alles veranderd, je kunt je niet langer verstoppen. Transparantie is dus alles en het is nog maar het begin." VP Human Resources EMEA, entertainment-industrie, Frankrijk

 Twitter  linkedin facebook 
Goed en slecht nieuws van de Dutch Female Board Index 2013: het aantal vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven is gegroeid, maar dit is vooral te danken aan een toename van het aantal commissarissen. Er kwam in 2013 slechts één vrouwelijke bestuurder bij. Bron: FD 7 september 2013

Algemene Voorwaarden