Gemengd Dubbel.nl

Exclusive Web for Professional and Business Women & Executive Search

Gemengd Dubbel.nl brengt executive search bureaus en headhunters in contact met excellente vrouwelijke kandidaten voor topfuncties.

ellenfaber"Maak een plan voor jezelf anders word je deel van het plan van iemand anders." Mr. Ellen Faber
Verbinding en Leiderschap (Topvrouw 2011)

Blog

m page

15112013 - Geheim nr. 3: Van alle markten thuis zijn – overal ter wereld

Wat maakt iemand tot een groot global leader? Page Executive heeft meer dan 40 business leaders in Azië, het Pacifisch gebied, Australië, Europa en Noord- en Zuid-Amerika geïnterviewd over hun visie op leiderschap. 

Deze interviews hebben geleid tot een reeks korte artikelen over leiderschap die we graag met u willen delen. De artikelen weerspiegelen de mening van de global leaders die zijn geïnterviewd. Zij deelden vol enthousiasme hun visie op hoe een global leader succesvol kan zijn en gaven graag hun geheimen prijs ten behoeve van de volgende generatie leiders. Dat is dus zeker ook interessant voor de vrouwen uit de doelgroep van Gemengd Dubbel.nl. Daarom deelt Page Executive vandaag geheim nummer 3 met u.

Geheim nr. 3: Van alle markten thuis zijn – overal ter wereld

In onze geglobaliseerde markt is het voor leiders van cruciaal belang dat ze een internationale achtergrond hebben en dat ze blijk geven van een visie en ervaring die de eigen cultuur overstijgt. Ze moeten kunnen aantonen dat ze in het buitenland gewoond en gewerkt hebben, bij voorkeur in een niet-beschermde omgeving waar ze autonoom moesten handelen en zelf verantwoordelijk waren voor mislukking of succes.

Kijk op de wereld

De eigen culturele achtergrond van een leider is niet langer de enige bril waardoor hij of zij naar de wereld kan of mag kijken. Een internationaal perspectief zorgt voor een breder begrip van buitenlandse markten en culturen – hoe mensen in die culturen leven, kopen, verkopen, communiceren, met elkaar omgaan en tot besluiten komen. Dit intercultureel bewustzijn verhoogt de internationale daadkracht van een manager als leider van mensen en een bedrijf.

Ontwikkel begrip over de culturele grenzen heen

Wil een global leader slagen, dan moet hij of zij diens culturele intelligentie voortdurend bijspijkeren om tussen culturen te kunnen bemiddelen of onderhandelen. Een leider van de toekomst moet blijk geven van culturele intelligentie en weet hoe hij/zij zich moet gedragen of aanpassen wanneer er wordt onderhandeld, zijn/haar invloed aanwendt, mensen inspireert of zelfs gewoon luistert naar anderen.

Bovendien moet hij of zij teams samenstellen en ondersteunen die de benodigde diversiteit belichamen om tot grotere innovatie te komen, en moet er een solide kennis en begrip zijn van de wereldmarkten.

Onze klanten zeggen...

"Leef en werk in het buitenland. Leer hoe je moet handelen als brug tussen culturen." Hoofd HR, financiële dienstverlening, Duitsland

 

 Twitter  linkedin facebook 
Goed en slecht nieuws van de Dutch Female Board Index 2013: het aantal vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven is gegroeid, maar dit is vooral te danken aan een toename van het aantal commissarissen. Er kwam in 2013 slechts één vrouwelijke bestuurder bij. Bron: FD 7 september 2013

Algemene Voorwaarden