Gemengd Dubbel.nl

Exclusive Web for Professional and Business Women & Executive Search

Gemengd Dubbel.nl brengt executive search bureaus en headhunters in contact met excellente vrouwelijke kandidaten voor topfuncties.

ellenfaber"Maak een plan voor jezelf anders word je deel van het plan van iemand anders." Mr. Ellen Faber
Verbinding en Leiderschap (Topvrouw 2011)

Blog

Beljon

11112013

OLD BOYS NETWORK?
In toezichthoudend Nederland is de laatste jaren zeer veel veranderd! Het begon al met de aanbevelingen van de commissie Tabaksblat. Deze schiepen al nieuwe voorwaarden voor de toezichthouders en daardoor veranderde het speelveld. De toenmalige situatie was dat een beperkt aantal mensen (meestal oudere mannen) optrad als commissaris voor een organisatie. Men werd gekozen op basis van zijn 'proven track record' en gevonden volgens het adagium 'wie kent wie'.

Het was een kleine vijver waar een paar grote vissen zwommen. Wist je als organisatie of als recruitmentbureau waar de vijver was, dan liet je je hengel uit en was er altijd wel een grote vis in de school die beet. De situatie is de laatste jaren volledig veranderd. Niet door Tabaksblat, maar vooral door de huidige transparante informatiewereld. Toezichthouders worden niet meer gekozen op basis van het feit wat ze hebben gedaan of hun titel of functie. Nee, er worden echt andere zaken van ze verwacht. Vragen als welke expertise neemt men als toezichthouder mee en hoe snel kunnen ze de steeds veranderende (markt) situaties interpreteren en toepassen? Kortom, meedenken van strategie naar operatie en de missie en visie niet uit het oog verliezen worden key issues. Diversiteit in welke vorm dan ook wordt in de maatschappij steeds belangrijker. Het speelveld dat steeds internationaler wordt en de verschillende (sub)culturen zijn sterk bepalende factoren voor organisaties. Dit zijn zaken die natuurlijk ook hun weerslag hebben op de samenstelling van toezichthoudende organen.

De kleine vijver met een school dichtbij elkaar zwemmende, oudere vissen wordt vervangen door jongere, actieve vissen in groter en open water. De vissen zwemmen niet in scholen, maar zwemmen apart, afhankelijk van hun eigen talenten en behoeften. Geluk daarbij is dat het water helderder is geworden dan in het verleden. Daardoor wordt het voor de visser een andere sport! Je moet nu heel duidelijk weten wat de behoefte van de opdrachtgever is en je moet echt weten waar je dit type toezichthouders kunt vinden. Hengelen in je eigen kennissenkring of database is niet meer genoeg! Kennis van de nieuwe toezichthoudermarkt is cruciaal. Het bijhouden en analyseren van zaken als linkedin, facebook en andere social media zijn voorwaarden. Net als het continu begrijpen van de wensen en de markt van de opdrachtgevers dat zijn. Daarbij hoort ook het juiste aas (van digitaal tot advertentie). Kortom, het nieuwe vissen naar andersoortige toezichthouders vraagt nieuwe vangsttechnieken doordat ze niet meer in een kleine vijver bij elkaar zwemmen, maar in dat grote open water. Voor recruitmentsbureaus is dat een extra leuke opgave geworden. Het houdt ons dagelijks bezig. Het vissen is weer een spannende sport geworden!!

willem hein

Mr. Willem Hein commercieel directeur Beljon + Westerterp Groep BV

 

 

 Twitter  linkedin facebook 
Goed en slecht nieuws van de Dutch Female Board Index 2013: het aantal vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven is gegroeid, maar dit is vooral te danken aan een toename van het aantal commissarissen. Er kwam in 2013 slechts één vrouwelijke bestuurder bij. Bron: FD 7 september 2013

Algemene Voorwaarden