Gemengd Dubbel.nl

Exclusive Web for Professional and Business Women & Executive Search

Gemengd Dubbel.nl brengt executive search bureaus en headhunters in contact met excellente vrouwelijke kandidaten voor topfuncties.

ellenfaber"Maak een plan voor jezelf anders word je deel van het plan van iemand anders." Mr. Ellen Faber
Verbinding en Leiderschap (Topvrouw 2011)

Blog

m page

 

06112013

Trends in de compliance sector: Emancipatie & vergrijzing

De crisis heeft het werk van compliance professionals relevanter dan ooit gemaakt. Met name banken en andere financiële instellingen zijn op zoek naar goede krachten, maar compliance heeft haar reputatie tegen.

Uit een studie van Michael Page onder 135 professionals blijkt de instroom van nieuw talent minder vanzelfsprekend, terwijl de vergrijzing toeneemt: ruim 70% van de compliance professionals is ouder dan 40 jaar oud.

Vrouwen geven veelal leiding aan compliance teams

Tevens gaf 70% van de ondervraagden aan man te zijn; een bevinding die volgens Willem van Leeuwen - verantwoordelijk voor de divisie Risk Management en Compliance bij Michael Page - echter wel om enige nuancering vraagt. “Het is opvallend dat het juist vaak vrouwen zijn die leiding geven aan een complianceteam. Het team bestaat op haar beurt dan weer voornamelijk uit mannen.”

Salariëring in financiële sector het aantrekkelijkst

De lonen in de financiële sector blijken ook hoger te liggen dan in andere sectoren: “Banken zijn bereid meer te betalen voor hun compliance professionals, terwijl compliance bij andere bedrijven vaak nog in de kinderschoenen staat. Deze inkomenskloof verklaart ook waarom professionals uit de banksector eerder twijfelachtig staan tegenover de overstap naar een bedrijf buiten de financiële sector”.

Compliance: een vergrijsde professie

Bovendien ziet hij een toenemende vraag naar professionals, maar verwacht hij tegelijkertijd een nijpend tekort wanneer de baby boomers de werkvloer verlaten. “Ondanks de zware herstructureringen bij de Nederlandse banken, krijgt de compliancefunctie meer aandacht dan voorheen. Steeds vaker gaan we op zoek naar kandidaten uit het buitenland, net zoals we dat deden voor 2008 – het jaar waarin de financiële crisis begon. In de praktijk werken er maar weinig jongeren in compliance, daarom is het belangrijk dat banken en andere financiële instellingen hun management traineeships in compliance sterker aanzetten”, aldus Willem van Leeuwen.

80% van de compliance professionals is bereid van baan te veranderen

Hoewel 66% van de respondenten zegt tevreden te zijn over zijn functie, geeft 80% aan bereid te zijn van werkgever te veranderen. De situatie in de compliancefunctie kan paradoxaal genoemd worden: “De meeste compliance professionals durven vandaag nog niet van baan te veranderen. Dat geldt voornamelijk voor oudere werknemers die hun hele carrière al voor dezelfde werkgever werken. Terugvallen op een contract van één jaar schrikt hen af”, vertelt Willem van Leeuwen.

Daarnaast geeft van Leeuwen aan dat de wereldwijde financiële crisis zorgt voor een mentaliteitswijziging: 45% van de bevraagde professionals is bereid om op interimbasis te werken. “Dit is een bijzondere vaststelling. Compliance officers zijn over het algemeen risico-avers en verkiezen de zekerheid van een vaste baan. Volgens mij weerspiegelt dit hoge cijfer de turbulente tijden waarin de wereldwijde economie verzeild is geraakt”.

michaelpage compliance klein

 

 

Lees hier over de geheimen van MichaelPagein het Blog Archief

 Twitter  linkedin facebook 
Goed en slecht nieuws van de Dutch Female Board Index 2013: het aantal vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven is gegroeid, maar dit is vooral te danken aan een toename van het aantal commissarissen. Er kwam in 2013 slechts één vrouwelijke bestuurder bij. Bron: FD 7 september 2013

Algemene Voorwaarden