Gemengd Dubbel.nl

Exclusive Web for Professional and Business Women & Executive Search

Gemengd Dubbel.nl brengt executive search bureaus en headhunters in contact met excellente vrouwelijke kandidaten voor topfuncties.

ellenfaber"Maak een plan voor jezelf anders word je deel van het plan van iemand anders." Mr. Ellen Faber
Verbinding en Leiderschap (Topvrouw 2011)

Blog

m page

16022014 - Geheim nr. 7: Invloed door interactie

Wat maakt iemand tot een groot global leader? Page Executive heeft meer dan 40 business leaders in Azië, het Pacifisch gebied, Australië, Europa en Noord- en Zuid-Amerika geïnterviewd over hun visie op leiderschap. Deze interviews hebben geleid tot een reeks korte artikelen over leiderschap die we graag met u willen delen. De artikelen weerspiegelen de mening van de global leaders die zijn geïnterviewd. Zij deelden vol enthousiasme hun visie op hoe een global leader succesvol kan zijn en gaven graag hun geheimen prijs ten behoeve van de volgende generatie leiders. Dat is dus zeker ook interessant voor de vrouwen uit de doelgroep van Gemengd Dubbel.nl. Daarom deelt Page Executive vandaag geheim nummer 7 met u.

Geheim nr. 7: Invloed door interactie
Leiders proberen andere mensen te beïnvloeden. Om dit te bereiken moeten ze zichzelf kunnen opwerpen als voorbeeld en gids binnen bepaalde teams, de bredere organisatie en eigenlijk de hele wereld. De eerste volgers zouden het team van de leider moeten zijn. Leiders kunnen hun volgers aanmoedigen door hun mensen meer kracht te geven en door met hen samen te werken rond nieuwe ideeën in wat we een strategie van mede-leiderschap zouden kunnen noemen.

Leiderschap door samenwerking
Om die strategie te laten slagen, moeten leiders blijk geven van emotionele intelligentie. Ze moeten laten zien dat ze weten hoe een multiculturele omgeving in elkaar steekt en effectief kunnen omgaan met mensen met een verschillende culturele achtergrond. Door een participatieve stijl aan te nemen, kunnen leiders zowel intern als extern de aanwezige intelligentie ten volle benutten om de beste oplossingen uit te werken en voor die oplossingen een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Leiders moeten meer invloed verwerven en behouden in een wereld die tegelijkertijd meer complex, transparant en genetwerkt is.

De steeds toenemende kracht van netwerken
Leiders moeten hun netwerken mede oprichten en uitbreiden om een grote groep volgers op te bouwen die overigens ook andere leiders kan omvatten. Om dit netwerk in stand te houden, moeten ze zelf actief zijn, ideeën uitwisselen en altijd op zoek gaan naar nieuwe kansen.

Een doeltreffend netwerk zal altijd groter zijn dan de som van zijn componenten. Platformen op de sociale media bieden geweldige mogelijkheden om die leiderschapsgroepen te vormen. Leiders moeten ook persoonlijk contact (face-to-face) zoeken om sterkere netwerken op te bouwen buiten hun eigen kringetje.

Onze klanten zeggen:
“Een global leader moet over de eigenschappen van een ontdekkingsreiziger beschikken, hij moet zijn volgers daadkracht kunnen geven, waar ze zich ook bevinden in de wereldeconomie.” Directeur Human Resource, technologiebedrijf, Azië.

 Twitter  linkedin facebook 
Goed en slecht nieuws van de Dutch Female Board Index 2013: het aantal vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven is gegroeid, maar dit is vooral te danken aan een toename van het aantal commissarissen. Er kwam in 2013 slechts één vrouwelijke bestuurder bij. Bron: FD 7 september 2013

Algemene Voorwaarden